h1

Predstavenie spoločnosti

Naša spoločnosť je od roku 2004 nástupníckou firmou bývalých Technických služieb mesta Veľké Kapušany, ktoré boli na trhu od roku 1971. Technické služby od svojho založenia pôsobili v rámci mesta a poskytovali služby obyvateľstvu. Hlavnou úlohou organizácie bolo zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie odpadu. Medzi ďalšie poskytované služby patrili zametanie miestnych komunikácií a chodníkov, údržba verejných priestranstiev, kde môžeme spomenúť kosenie a hrabanie verejnej zelene. Zabezpečovala sa aj oprava a údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.

Súčasnosť - prevažná činnosť spoločnosti je zameraná na kompletnú stavebnú činnosť, likvidáciu odpadov , čistenie , natieranie a udržiavanie strojno - technologických zariadení v plynárenskom odvetví , komplexná záhradkárska činnosť( kosenie, vytváranie kvetinových záhonov z vlastnej produkcie) , čistenie a udržiavanie komunikácií špeciálnou technikou, komplexné maliarske a natieračské práce ako aj ďalšie služby vyplývajúce z predmetu činnosti našej spoločnosti.

    

Prioritnou hodnotou našich služieb je identifikovanie príležitostí na zlepšenie a rast efektivity podnikania , pričom kladieme dôraz na kvalitu služieb. Dôležitou súčasťou našej spoločnosti je stratégia , prostredníctvom ktorej dochádza k šíreniu informácií o nami poskytovaných službách so zameraním na komplexné informovanie v snahe vyšpecifikovať a doporučiť zákazníkovi takú službu , aby bol spokojný po každej stránke .


 

Našim cieľom je:

  • Zabezpečovať vysokú kvalitu poskytovaných služieb a neustále a trvalé ju zlepšovať
  • Neustále zvyšovať efektívnosť služieb
  • Zaručiť celkovú spokojnosť zákazníka

 

Firma sa nachádza na sídlisku P.O.Hviezdoslava 136/78 vo Veľkých Kapušanoch, kde má administratívne budovy, autopark, garáže, skladové priestory, dielne. V súčasnej dobe zamestnáva 50 kmeňových zamestnancov, Spoločnosť disponuje pracovníkmi od vrcholového manažmentu až po robotníkov na vysokej profesionálnej úrovni. Firma je schopná realizovať zákazky s odborne vyspelým kolektívom pracovníkov, potrebnými strojmi a zariadeniami.

h1

KONTAKTUJTE NÁS

Ferama s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 136/78
Veľké Kapušany

IČO:36 575 305
DIČ:2021769277
IČ DPH:SK 2021769277
tel. č.056 / 638 28 30
ferama@ferama.sk

logo
© 2010 FERAMA spol s r.o.