h1

Služby

Vznikom spoločnosti Ferama spol. s r.o. sa otvorila možnosť širšieho využitia okruhu ponúkaných služieb na základe výpisu z obchodného registra.

h1

KONTAKTUJTE NÁS

Ferama s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 136/78
Veľké Kapušany

IČO:36 575 305
DIČ:2021769277
IČ DPH:SK 2021769277
tel. č.056 / 638 28 30
ferama@ferama.sk

logo
© 2010 FERAMA spol s r.o.